Thứ tư, 28.10.2015 03:32

PHÒNG KẾ HOẠCH NGHIỆP VỤ

Cán bộ phòng Kế hoạch nghiệp vụ

.1 TỔ CHỨC NHÂN SỰ: Bao gồm 05 cán bộ

            Trưởng Phòng:  PGĐ – BSCKI:  Nguyễn Bá Ruynh

               Trong đó:

    + Bác sỹ : 02 (01 BSCKI, 01 BSYHDP)

+ Điều dưỡng: 03 người (02 Điều dưỡng Đại học, 01 Điều dưỡng Cao đẳng)

2- CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

Phòng Kế hoạch tổng hợp là phòng nghiệp vụ có chức năng: Xây dựng kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng; Hướng dẫn, chỉ đạo, công tác nghiệp vụ chuyên môn; Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế bệnh viện.

 -  Hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch, giám sát, kiểm tra, đôn đốc và đánh giá hiệu quả thực hiện kế hoạch.

 - Hướng dẫn các khoa, phòng thực hiện Quy chế bệnh viện. Thường xuyên, đột xuất tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện quy chế bệnh viện.

 - Phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong Viện; giữa Viện với các cơ quan liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh.

 -  Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, phối hợp triển khai công tác nghiên cứu khoa học.

- Xây dựng danh mục kỹ thuật, thủ thuật đề nghị Bộ Y tế phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Phối hợp chỉ đạo, hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới theo yêu cầu của cơ sở.

- Quản lý, lưu trữ, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định. Quản lý Thư viện. Thực hiện công tác thống kê báo cáo đúng quy định.

 - Định kì sơ kết, tổng kết công tác đièu trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên

- Phối hợp tổ chức, quản lý các lớp đào tạo, tập huấn tại Viện.

- Xây dựng các phương án phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa và các tình huống bất thường khác. Đôn đốc các khoa phòng liên quan triển khai thực hiện khi có dịch bệnh xảy ra.

 -Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

3. MỘT SỐ THÀNH TỰU ĐÃ ĐẠT

 - Đội ngũ CCVC của phòng KHTH luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, được Ban giám đốc tin tưởng. Phòng luôn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, 100% nhân viên đạt lao động  tiên tiến.

  - Duy trì tốt chế độ lưu trữ hồ sơ bệnh án; đảm bảo phục vụ tốt công tác điều trị, sao chép kịp thời để phục vụ người dân và phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.

 - Ứng dụng công nghệ thông tin trong báo cáo, thống kê, quản lý hồ sơ bệnh án và trong nhiều công tác khác của bệnh viện.

 - Tham gia viết báo về chuyên môn và quản lý bệnh viện trên các tạp chí, trang web bệnh viện,….

- Tham gia nghiên cứu khoa học, trong các năm gần đây tập thể và cá nhân trong phòng đã tham gia thực hiện các đề tài:

 

Tin liên quan:
• Phòng tổ chức hành chính
• Phòng điều dưỡng
• Giới thiệu bệnh viện đa khoa Quỳnh Phụ
• Phòng kế toán tài vụ
• Phòng công nghệ thông tin

 
Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh PhụBệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Phụ

Liên kế website
TOP

Bệnh viện đa khoa Quỳnh Phụ

Địa chỉ:         252  Nguyễn Du  – TT. Quỳnh Côi – H. Quỳnh Phụ - Thái Bình

Điện thoại:    02273.863.235

 

Social

Online: 0001
Lượt truy cập: 237035

giấy dầu chống thấm | rèm giá rẻ ánh dương |
trẻ biếng ăn phải làm sao

In thêu Thanh Bình |

acudecor.vn |
banghebarcafe.com.vn |

https://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | homeid |
http://lutian.com.vn/ http://nhavesinhhanoi.com | vinaron| remtamphat| rèm cửa sổ rèm vải đẹp Nhà Vệ Sinh Toàn Cầu | Xây dựng nhà thờ gianphoithongminhgiare |